POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Al Restaurante la Rioja, ens preocupem per la seva privacitat i transparència.

A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos, d’acord amb l’establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques en el que respecta el tractament de les seves dades personals, i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals. 

 

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:
MARIA LUISA CATALAN HERRERO
Finalitat:
Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Drets:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional.

Procedència:
El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MARIA LUISA CATALAN HERRERO
46129139V
C/ DURAN Y BAS, Nº 5, BAJOS, 08002 BARCELONA
933 01 22 98 info@restaurantelarioja.com

 

2. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?
En MARIA LUISA CATALAN HERRERO tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la fi de gestió administrativa, comptable i fiscal, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. 

 

3. Per quant de temps conservarem les seves dades? 
Durant 5 anys o quan ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual es varen recollir, o mentre l’interessat no soliciti la seva supressió. 

 

4. ¿Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades? 
Li indiquem la base legal pel tractament de les seves dades:
Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació; el Real Decret Llegislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aproa el Text Refund de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Consentiment de l’interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les Persones Físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. 

 

6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilitat les seves dades? 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no dades personals que li concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat pels que varen ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposarse al tractament de les seves dades. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, excepter per motius legítims imperisos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

 

Si ha otorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment otorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitut del tractament basat  en el consentiment previ a la seva retirada. 

Podrà exercir els seus drets enviant un correu electrònic a info@restaurantelarioja.com o correu postal a la direcció del responsable, indicada en el punt 1.

 

En el cas de que senti vulnerats els seus drets en el que concerneix a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en MARIA LUISA CATALAN HERRERO procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades identificatives

Direccions postals i electròniques

Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filose tratan categorías especiales de datos personales filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a l’orientació sexual d’una persona física).