AVÍS LEGAL

1. FINALITAT

El present avís legal regula l’ús i accés del lloc web https://restaurantelarioja.com titularitat de MARIA LUISA CATALAN HERRERO (en endavant, LA RIOJA). La navegació pel lloc web de LA RIOJA atribueix la condició d’USUARI de la mateixa i implica la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de LA RIOJA, en aquest cas procedirà a la seva publicació i avís amb la major antelació possible. Per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i serveis oferts des d’aquest lloc web. L’usuari, a més, es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant LA RIOJA o davant de tercers, dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qualsevol ús diferent de l’autoritzat queda expressament prohibit, podent LA RIOJA denegar o retirar l’accés i ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ

LA RIOJA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que: la seva denominació social és: MARIA LUISA CATALAN HERRERO El seu CIF és: 46129139V El seu domicili social es troba a: C / DURAN Y BAS, Nº 5, BAIXOS, 08002 BARCELONA.

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-vos amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: Telèfon: 933 01 22 98 Correu electrònic: info@restaurantelarioja.com Totes les notificacions i comunicacions entre usuaris i LA RIOJA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

El lloc web i els seus serveis són de lliure accés. No obstant això, LA RIOJA podrà condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu lloc web a l’emplenament previ del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes les dades comunicades a LA RIOJA i serà l’únic responsable de les declaracions falses o inexactes que realitzi. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LA RIOJA i a no utilitzar-los per, entre d’altres: a) Difondre delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic. b) Introduir virus informàtics a la xarxa o dur a terme accions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LA RIOJA o de tercers; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis a través del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA RIOJA presta els seus serveis. c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de LA RIOJA o de tercers i, si escau, extreure informació. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LA RIOJA o de tercers. e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari. f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que com això comerpi l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès. g) Recollir dades amb finalitats publicitàries i per a l’enviament de publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats comercials o comercials sense la seva prèvia sol·licitud o consentiment. Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LA RIOJA, sense que cap dels drets d’explotació sobre els mateixos s’entengui cedit a l’usuari més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i realitzar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web són propietat de LA RIOJA, sense que s’entengui que l’ús o accés a la mateixa atribueix a l’usuari cap dret sobre les mateixes. Queda prohibida la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LA RIOJA i el titular del lloc web en el qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de LA RIOJA dels seus continguts o serveis. LA RIOJAno és responsable de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web o de les accions realitzades sobre la base dels mateixos.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I ÚS

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense garantir plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, validesa o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a una finalitat concreta. LA RIOJA exclou, en la mesura permesa per la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: a) La impossibilitat d’accedir al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i /o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’ha accedit a través del lloc web o dels serveis oferts. b) La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin provocar alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de l’usuari. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a títol d’exemple, LA RIOJA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, privacitat personal i familiar i imatge pròpia, així com de la normativa sobre competència deslleial i publicitat il·lícita. Així mateix, LA RIOJA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es troba fora d’aquest lloc web i no és gestionada directament pel nostre lloc web principal. La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts oferts per aquest lloc web. LA RIOJA no garanteix ni es fa responsable del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; tampoc suggereix, convida o recomana la visita a les mateixes, per la qual cosa no serà responsable del resultat obtingut. LA RIOJAno és responsable de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a LA RIOJA identificant i especificant degudament les suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, reglaments, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense finalitat de validesa legal.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA RIOJA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol d’exemple, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LA RIOJA. Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la legislació espanyola com comunitària en aquest àmbit, així com els tractats internacionals relatius a la matèria i signats per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LA RIOJA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LA RIOJA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar i emmagatzemar en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre mitjà físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LA RIOJA.

6. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

LA RIOJA també es reserva el dret a presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència en aquest sentit. LA RIOJA està domiciliada a Barcelona, Espanya. L’idioma utilitzat serà l’espanyol.